موقعیت فعلی شما : خانه/

تماشاي تلويزيون براي کودکان زير 2 سال ممنوع است

تحقیقات جدید نشان می دهند اگر کودکان در سنین بسیار کم تلویزیون تماشا کنند، وقتی به سن مدرسه می رسند، قدرت توجه و دقت آنها کاهش می یابد. محققان معتقدند در این ارتباط هیچ حد ایمنی وجود ندارد.

مشکلات فیتیله ای ها برای ساخت سری جدید

محمد مسلمی کارگردان و مجری برنامه کودک “فیتیله” گفت: در رابطه با ساخت سری جدید برنامه فیتیله اتفاق جدیدی نیفتاده است.

فصل دوم محله گل و بلبل در پیچ وخم پیش تولید

احمد درویشعلی پور ،کارگردان برنامه محله گل و بلبل با اشاره به مراحل ساخت فصل دوم مجموعه تلویزیونی “محله گل و بلبل” گفت: هنوز وارد مرحله پیش تولید این مجموعه ویژه کودک نشده ایم.

باب اسفنجی و تاثیرات مخرب در رشد ذهنی کودکان

در طی پژوهشی در سال 2004 بر روی کودکانی که کارتون «باب‌اسفنجی شلوارمکعبی» را تماشا می کردند صورت گرفت و نتایج حاصله برای کارشناسان تعجب برانگیز بود.

آخرین اخبار