موقعیت فعلی شما : خانه/

بخشش قاتل پس از هشت سال با گذشت خانواده مقتول

رئیس شورای حل اختلاف گلستان از بخشش قاتل پس از هشت سال خبر داد و گفت: این جوان پشیمان، در زمان ارتکاب قتل نوجوان بوده است.

زندگی کردن را به کودکان بیاموزید!

یکی از تعالیم مذهبی این است که بخشنده باشیم به توصیه دینمان اگر ما خطا های دیگران را ببخشیم خداوند گناهان مارا می بخشد.

نکته مهم در تربیت فرزند / پناهیان

به گزارش کودک پرس ،سفارشات فراوانی بر تغافل کردن رفتارهای کودکان شده است، در مقابل رفتار بد فرزندانتان خودتان را به ندیدن بزنید و زود برخورد و تنبیه نکند؛ بعضی از والدین مذهبی دوست دارند فرزند با ایمان و خوبی داشته باشند اما در بیشتر مواقع نصیحت خود را با عصبانیت و ناراحتی عنوان میکنند، […]

کودکان و خساست

برای آموزش سخاوتمند بودن به کودک، والدین می توانند از همان دوران کودکی سعی کنند ارزشهای زندگی جمعی را به فرزندانشان بیاموزند و به آنها یادآور شوند که هیچ کس نمی تواند به تنهائی زندگی کند.

آخرین اخبار