موقعیت فعلی شما : خانه/

احتمال بازگرداندن عربستان به “لیست سیاه کودک‌کشی” سازمان ملل وجود دارد

هشدار بان کی‌مون به عربستان و هم پیمانانش در خصوص اینکه آنها را به لیست سیاه کشتن و مجروح کردن کودکان در مناطق جنگی بازمی‌گرداند.

آخرین اخبار