موقعیت فعلی شما : خانه/

بازی اجتماعی در مهدهای کودک یزد

مدیر کل بهزیستی یزد گفت: با توجه به اینکه سن سه تا 6 سال زمان رشد مغز کودک است و کودکان در این سن نیاز به بازی های جمعی دارند، لازم است شرایط بازی اجتماعی از طریق حضور در مهدهای کودک برای کودکانِ همۀ محله های استان فرآهم شود.

شهربازی رفتن یک نیاز است

بازی کردن در دوران کودکی یکی از لذت بخش ترین کارهایی است که یک کودک می تواند انجام دهد و این کار برای او شادی آور و شیرین است.

آخرین اخبار