موقعیت فعلی شما : خانه/

نجات جان بیماران با اهدای عضو کودک نکایی

یک کودک نکایی امیدبخش زندگی به بیماران نیازمند عضو شد.

فارس | کودک ۷ ماهه لامردی اعضایش را به بیمار نیازمند اهدا کرد

مدیر پیوند اعضای بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز گفت: برداشت و اهدای عضو خردسال ترین فرد مرگ مغزی در استان فارس در بیمارستان لامرد انجام شد.

لرستان | نجات جان ۲ بیمار با اهدای عضو کودک ازنایی

امانی گفت: اهدای عضو کودک ۶ ساله ازنایی جان ۲ بیمار را نجات داد.

نجات ۵ بیمار با عمل اهدای عضو از کودک ۷ساله م رگ مغزی

کودک مرگ مغزی به ۵بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای اعضای نوجوان اصفهانی به سه بیمار نیازمند

اعضای نوجوان مرگ مغزی دراصفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

اهدای اعضای کودک مرگ مغزی به بیماران نیازمند عضو

اعضای کودک مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

اعضای بدن نوجوان ۱۸ ساله خدابنده‌ای اهدا شد

مسؤول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اعضای بدن نوجوان ۱۸ ساله خدابنده‌ای به بیماران نیازمند اهدا شد.

زندگی دوباره ۲ بیمار با اهدای اعضای کودک ۸ ساله کاشمری

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای کودک ۸ ساله کاشمری که دچار مرگ مغزی شده بود موجب نجات و ادامه زندگی دو بیمار دیگر شد.

آخرین اخبار