موقعیت فعلی شما : خانه/

۱۳۰۸۲ زن و کودک در جنگ یمن کشته و زخمی شده‌اند

طبق آمار یک سازمان حقوق بشری از ابتدای آغاز جنگ یمن تا امروز 13082 زن و کودک یمنی کشته و زخمی شده‌اند.

آخرین اخبار