موقعیت فعلی شما : خانه/

آدرس و مشخصات بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) نام جدید بیمارستان آیت ا…کاشانی کرمان است.

آدرس و مشخصات بیمارستان دزیانی گرگان

در سال 1373 درمانگاه تخصصی زنان و اتاق عمل و زایشگاه این بیمارستان مرمت و بزرگتر شد.

آدرس و مشخصات بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

این بیمارستان داراری سیستم نوبت دهی مکانیزه است.

آدرس و مشخصات بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

همزمان با سفر رئیس جمهور در اردیبهشت ماه 1391 به استان گلستان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی افتتاح شد.

آدرس ومشخصات بیمارستان موسوی گرگان

مجموعه جديد با مساحت 4500 متر مربع و دارا بودن بخش هاي مختلف تخصصي جديد در سال 1389 تبديل به بيمارستان گرديد.

آدرس و مشخصات بیمارستان مسعود گرگان

این بیمارستان در سال 1348 با بنیان گذاري آقاي دکتر مسکوب تاسیس شد .

آدرس و مشخصات بیمارستان فلسفی گرگان

این بیمارستان با 100 تخت فعال و 160 پرسنل پرستاری، خدماتی ، اداری ، مشغول خدمت رسانی به بیماران میباشد.

آدرس و مشخصات بیمارستان مریم کرج

بیمارستان و زایشگاه خصوصی مریم در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳، به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به کرامت انسانی، آغاز به کار نمود.

آخرین اخبار