آدرس و مشخصات بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

همزمان با سفر رئیس جمهور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به استان گلستان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی افتتاح شد.

آدرس ومشخصات بیمارستان موسوی گرگان

مجموعه جديد با مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و دارا بودن بخش هاي مختلف تخصصي جديد در سال ۱۳۸۹ تبديل به بيمارستان گرديد.

آدرس و مشخصات بیمارستان فلسفی گرگان

این بیمارستان با ۱۰۰ تخت فعال و ۱۶۰ پرسنل پرستاری، خدماتی ، اداری ، مشغول خدمت رسانی به بیماران میباشد.

آدرس و مشخصات بیمارستان مریم کرج

بیمارستان و زایشگاه خصوصی مریم در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳، به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به کرامت انسانی، آغاز به کار نمود.

جدیدترین
پربازدیدترین