موقعیت فعلی شما : خانه/

ترک عادت پستانک مکیدن کودکان

به گزارش کودک پرس پرس  : گرفتن پستانک از دهان بچه وترک عادت پستانک آرام آرام و به تدریج باید انجام شود؛ می خواهیم روش هایی برای کم کردن علاقه کودک به پستانک و دورکردن وی به آن را، به شما پیشنهاد دهیم.پستانک ممکن است بهترین وسیله برای آرام کردن یک نوزاد باشد؛ ولی با […]

خداحافظی با پستانک

به گزارش کودک پرس پرس : گرفتن پستانک از دهان بچه وترک عادت پستانک آرام آرام و به تدریج باید انجام شود؛ می خواهیم روش هایی برای کم کردن علاقه کودک به پستانک و دورکردن وی به آن را، به شما پیشنهاد دهیم پستانک ممکن است بهترین وسیله برای آرام کردن یک نوزاد باشد؛ ولی با بزرگ […]

آخرین اخبار