موقعیت فعلی شما : خانه/

نخستین عمل گذاشتن لوله گاستروستومی برای اطفال درسمنان انجام شد

عمل گذاشتن لوله گاستروستومی برای کودکان معلول جسمی که توانایی بلع ندارند انجام می شود.

آخرین اخبار