موقعیت فعلی شما : خانه/

ضرورت حضور روان‌شناس در مراکز شبه خانواده کودکان و نوجوانان بهزیستی

سلمان حسینی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با تاکید بر لزوم حضور روان‌شناس در مراکز شبه خانواده کودکان و نوجوانان بهزیستی گفت: برای این منظور باید دوره‌های آموزشی برگزار شود.

آخرین اخبار