موقعیت فعلی شما : خانه/

در پس نقاشی های مختلف کودکان چه اسراری نهفته است؟

از حدود پنج سالگی به بالا، اغلب کودکان آدمک‌ها را عمودی می‌کشند. این امر، تا قبل از این سن اشکالی ندارد و طبیعی است که آدمک‌ها را به طور افقی یا مایل بکشند. ممکن است یک بازو بالاتر از بازوی دیگر یا یک ساق پا بلند‌تر از ساق پای دیگر باشد که در حد نرمال، کاملاً طبیعی است.

نقاشی کودکان را دستکاری نکنید !

به گزارش کودک پرس پرس : شاید باور نکنید نقاشی های ساده و بازیگوشانه ای که بچه ها در خلال بازی روزانه اشان می کشند، الزاما بازی با خطوط و رنگ نیست. روان شناسان معتقدند، این خط خطی کردنهای بازی گونه و سرسری نشانی از درون و ذهن کودک دارند. کودک نیازمند گفتگو است و از آنجایی […]

روانشناسی و تفسیر نقاشی

نقاشی زبان کودکان است .

سن نقاشی کودکان

توانمندی کودکان در سنین مختلف برای نقاشی کردن در چه حدی است ؟

آخرین اخبار