موقعیت فعلی شما : خانه/

درخواست از سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق کودک برای شناسایی هشت کودک

معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت کشور درباره تحویل کودکان اردوگاه عسگرآباد ورامین به خانواده‌هایشان گفت: تمام کودکانی که در طرح جمع‌آوری بهزیستی به اردوگاه عسگرآباد ورامین منتقل شده بودند، به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگشتند و تنها ۸ کودک اتباع که کسی بابت آنها مراجعه نکرد، باقی ماندند که با حکم دادستانی تا تعیین تکلیف نهایی به بهزیستی تحویل داده شدند.

آخرین اخبار