موقعیت فعلی شما : خانه/

پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک ایلام!

مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: برنامه پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک مرکز استان در نیمه دوم امسال توسط بهزیستی اجرا می شود.

خلاقیت نعمتی است که همه کودکان با آن متولد میشوند.

حفظ تعادل، یادگیری مهارتهای حرکتی، راه رفتن و حرف زدن از جمله مهارتهایی است که کودک در چند سال اول زندگی خود به آنها مسلط میشود.
بیش از ۹۰ درصد کارهای کودکان خلاقانه است و همین کارهای کوچک همراه با خلاقیت و پشتکار است که باعث میشود کودکان به سرعت تمام مهارتهایی را که برای زندگی آینده شان لازم است، فراگیرند.

آخرین اخبار