موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان قربانیان بی‌گناه قاچاق در اسرائیل

دغدغه کمبود جمعیت و شکست رژیم‌صهیونیستی در جنگ‌های ۳۳ و ۵۵ روزه و ازدیاد مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی سران کودک‌کش اسرائیل را بر آن داشت تا راه‌هایی را برای رفع کمبود جمعیت خود بیابند که در این میان نقشه‌های شومی چون قاچاق کودکان کشیده شد

آخرین اخبار