موقعیت فعلی شما : خانه/

برنامه‌های مختلف در مهدهای کودک و پيش دبستانی‌های تحت نظارت اداره بهزیستی خمین

 اسماعيل خانجانی رئيس اداره بهزيستی خمين با اشاره به فرا رسيدن هفته ملی و روز جهانی کودک گفت: در طول اين ايام برنامه‌های مختلف در مهدهای کودک و پيش دبستانی‌های تحت نظارت اين اداره در چهارچوب برنامه‌های ملی برگزار می‌شود.

آخرین اخبار