موقعیت فعلی شما : خانه/

مهمترین وظیفه آموزش و پرورش در مورد تربیت جنسی کودکان

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ملاک‎های تربیت اسلامی مادر و مهمترین ماموریت آموزش و پرورش در زمینه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان از ضرورت همبستگی نهاد‌ها و سازمان‌ها در این حوزه سخن گفت و افزود: آنها باید بدانند بجای اینکه ورود مستقیم به این مسائل داشته، باید سطح آگاهی خانواده‌ها را در نوع ماموریت هرکدام ترسیم کنند.

تفاوت اخلاق جنسی در غرب و اسلام

متخصصان امورجنسی در غرب پس از تلاش های بسیار تازه به حقایقی دست یافته اند که قرن ها پیش اسلام به آن ها پرداخته است. البته برخی از دیدگاه های اسلامی با نگرش غربیان درباره مسائل جنسی سازگاری ندارد اما روی هم رفته، برخی دیدگاه های مشترک بین اسلام و غرب در زمینه مسایل و رفتار جنسی وجود دارد.

آخرین اخبار