موقعیت فعلی شما : خانه/

لپ هخامنشیان را نکشید / اجدادمان ناراحتند!

با وجود تذکرهای پی در پی در مورد عدم لمس آثار تاریخی، گردشگران باز هم این کار را انجام می دهند و نمی دانند که این اتفاق، چه تبعات جبران ناپذیری را برای این آثار دارد.

آخرین اخبار