موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان مبتلا به آسم،کدام ورزش های آبی را می‌توانند انجام دهند؟

طی روزهای تعطیلات بچه های مبتلا به آسم، در کدام ورزش های آبی می‌توانند شرکت کنند؟

ابتلا به آسم در کودکان گرفتار آلرژی غذایی

مطالعات نشان می دهد هر چقدر میزان آلرژی غذایی در یک کودک بیشتر باشد، احتمال ابتلای او به آسم بیشتر خواهد بود.

آخرین اخبار