موقعیت فعلی شما : خانه/

ترویج فرهنگ مکتوب عاشورایی در خیمه آسمان سرا

همزمان با هفته ملی کودک،زندگی نامه شاعران آیینی – عاشورایی همچون محتشم کاشانی، علی موسوی گرمارودی و قیصر امین پور در کارگاه ادبیات واقع در غرفه آسمان سرا روایت می شود.

آخرین اخبار