مهد کودک در ایران از پیدایش تا امروز

Koodakpress

Brush Stroke

اولین مهدکودک در ایران

ایران نام اولین مهدکودکی بود که در ایران تاسیس شد، این مهدکودک در دهه 30 شمسی در ایران تاسیس شد.

برسابه هواسپیان(سنقچیان)

هواسپیان اصالتا ارمنی بود و مهدکودک ایران را در خیابان معتمدالدوله راه اندازی کرده بود، او در مصاحبه ای که با ماهنامه آموزش و پروش داشت گفت تاسیس مهدکودک هیچگونه مجوزی نیاز ندارد.

Brush Stroke

اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد بیش از تاسیس مهدکودک  خانم هواسپیان، افراد مختلفی در ایران اقدام به تاسیس مهدکودک و باغچه کودک کرده بودند که در این خصوص میتوان به باغچه اطفال تبریز (1303 - جبار باغچه بان) اشاره کرد

Koodakpress

طبق آمار ثبت شده سال 1322 در سراسر کشور تنها تعداد 7 کودکستان وجود داشت، در حالی که سال 1331 به 74 و سال 1351 به 431 مرکز گسترش یافت.

بیش از انقلاب اسلامی ایران نهادهای مختلفی مانند وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه (1310)، وزارت فرهنگ (1334)، اداره تعلیمات ابتدایی (1340) متولی اصلی مهدهای کودک بودند.

Brush Stroke

پس از انقلاب اسلامی ایران، در خصوص متولی مهدهای کودک مباحث بسیاری مطرح شد و نهایتا سال‌های بسیاری، سازمان بهزیستی کل کشور متولی اصلی مهدهای کودک بوده است. شیوه‌ی اداره مهدهای کودک توسط سازمان بهزیستی در خصوص محتوا و نظارت، انتقادات بسازی را در سال‌های اخیر به دنبال داشت و معمولا متولیان اصلی آن در سازمان بهزیستی، افرادی نبودند که در حوزه کودک و تعلیم و تربیت تخصص داشته باشند. همچنین شیوه اداره مهدهای کودک در سازمان بهزیستی، آن ساختار را به یک فضای ایزوله تبدیل کرده بود که مورد انتقاد فعالان حوزه کودک قرار داشت

پس از انقلاب اسلامی ایران

Brush Stroke

در سال‌های اخیر بیش از 10 نهاد و سازمان نسبت به صدور مجوز مهدکودک اقدام کردند که بعضا با سازمان بهزیستی تفاهم‌نامه داشتند و طبق پیمایشی که مدیرعامل كانون توسعه و همیاری مهد كودك های كشور داشته است مهدکودک‌های متعددی بدون مجوز، در حال فعالیت هستند

Brush Stroke

با وجود توانمندی قابل توجه  آخرین مدیر دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی و برخی از کارمندان آن بخش، به دلیل نابسامانی های ایجاد شده در طول سال‌های طولانی و مشکلات ساختاری، تربیتی و ... که در سطح مهدهای کشور گزارش شده بود.  با پیگیری های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها و دستگاه ها ، اداره مهدهای کودک از بهزیستی به آموزش و پرورش منتقل گشت.

Brush Stroke

His themes tackle, head-on, perceptions of what a Black artist can represent.

Brush Stroke

Radical by Choice

There’s an inherent rejection of the mainstream culture in favor of stories that are more raw, emotional and moving. 

Brush Stroke

“These were groundbreaking when artists of the 1980s were largely white.”

James Doe, Art Historian

Born in 1959 in New York City, Baquo was born to parents of Haitian and Dominican descent. He enrolled as an apprentice at the BK Museum of Art. 

About Baquo