سندرم پرادر ویلی (Prader-Willi syndrome)

سندرم پرادرویلی از جمله انواع سندرم های نادر ژنتیکی است که دارای علایمی مانند چهره غیر طبیعی و ناموزون ، رفتار های بازتابی مختل ؛ اشکال در بلع در دوران نوزادی.

جدیدترین
پربازدیدترین