1500 «کودک کار و خيابان» سازماندهی می شوند

در عمليات جمع‌آوري متکديان تهران و جذب کودکان کار و خيابان، سازمان بهزيستي متولي اصلي شناسايي، جذب و ساماندهي کودکان کار و خيابان است.

جدیدترین
پربازدیدترین