فوت کودک افغانی /رضا رشیدپور

مجری برنامه حالا خورشید در آیتمی به موضوع فوت یک بچه هشت ماهه افغان در بیمارستان افضلی‌پور کرمان پرداخت.

کودکی به خاطرنداشتن توان مالی از ICU به بخش منتقل شد

انتقال کودک بیمار از ICU به بخش عادی به دلیل نداشتن توان مالی

جدیدترین
پربازدیدترین