شناسایی ۵۸۱ کودک کار در لرستان/ ۷۱درصد کودکان کار سابقه مصرف مواد مخدر دارند

معاون بهزیستی استان لرستان گفت: ۷۱درصد از کودکان کار شناسایی شده سابقه مصرف مواد مخدر را دارند‌، همچنین ۸۵درصد از این کودکان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند.

جدیدترین
پربازدیدترین