۸۴۰ کودک کردستانی زیرپوشش طرح غربالگری تکامل قرار می‌گیرند

معاون بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آغاز پروژه ملّی دستیابی به نقاط برش ابزار غربالگری تکامل کودکان «ASQ3 و ASQSE» در استان گفت: ۸۴۰ کودک زیرپنج سال استان زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد.

جدیدترین
پربازدیدترین