82 عضو سایت اینترنتی مربوط به هرزه نگاری کودکان دستگیر شدند

روز جمعه پلیس “ریو دو‌ژانیرو” از دستگیری ۸۲ نفر در رابطه با یک گروه اینترنتی مربوط به هرزه نگاری کودکان با همکاری مقامات آمریکا خبر داد.

جدیدترین
پربازدیدترین