موقعیت فعلی شما : خانه/

نوجوان نابینایی که 8 پایه تحصیلی را در یک سال گذراند

رئیس هیأت مدیره انجمن حامیان شهر بدون مرز گفت: جداسازی نابینایان در مدارس کشور در حال گسترش است.

جدید ترین