معاینه بینایی 70 هزار کودک قمی در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: ۶۲ هزار نفر را در سال گذشته معاینه کرده که بیش از ۳۰۰ نفر آنها مشکل بینایی داشتند در حالی که اگر درمان نمی‌شدند امکان درمان آنها بعد از ۶ سالگی بسیار سخت بود؛ امسال نیز ۷۰ هزار کودک سه تا ۶ سال را مورد معاینه قرار می‌دهیم.

جدیدترین
پربازدیدترین