خانه کودک کوشا پناهگاهی برای 500 کودک بی سرپرست

خانه کودک کوشا که توسط خیرین و افراد نیکوکار در شهرستان سراوان تشکیل شده است به بیش از ۵۰۰ کودک بی‌سرپرست، بد سرپرست و کودکان کار و خیابانی خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

جدیدترین
پربازدیدترین