موقعیت فعلی شما : خانه/

سه کودک براثر شلیک 5 گلوله خمپاره توسط گروه های تروریستی به مناطقی از دمشق مجروح شدند

براثر شلیک ۵ گلوله خمپاره توسط گروه های تروریستی به مناطقی از دمشق سه کودک مجروح شدند

جدید ترین