حضور 5 هزار باشگاه در جام کتابخوانی کودک و نوجوان

دبیر اجرایی جام باشگاههای کتابخوانی گفت: دومین دورۀ جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان با نزدیک به ۵ هزار باشگاه در ۱۰۰ شهر و روستای در حال برگزاری است.

جدیدترین
پربازدیدترین