5 هزار تیم اجتماع‌ محور در محلات پر آسیب کشور استقرار پیدا کردند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در راستای اقدامات جامع و اجتماع‌محور در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ۵ هزار تیم اجتماع‌محور در محلات پر آسیب کشور مستقر شده‌اند.

جدیدترین
پربازدیدترین