فعالیت 400 پایگاه سلامت در طرح غربالگری بینایی

مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه امسال بیش از ۷۸هزار کودک قمی در طرح غربالگری بینایی معاینه می شوند، گفت: ۴۰۰پایگاه سلامت در طرح غربالگری بینایی فعال هستند.

جدیدترین
پربازدیدترین