بیش از 4 هزار کم بینا و نابینا تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه بیش از ۴ هزار کم بینا و نابینا تحت پوشش بهزیستی قزوین هستند؛ گفت: در سال جاری ۶۷۷۱۳ کودک ۳ تا ۶ سال تحت پوشش طرح تنبلی چشم قرار می‌گیرند.

جدیدترین
پربازدیدترین