4 میلیارد و 500 میلیون تومان به منظور کاهش سوء تغذیه کودکان

معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس از اختصاص ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به منظور کاهش سوء تغذیه کودکان در روستا مهدهای فارس خبر داد.

جدیدترین
پربازدیدترین