موقعیت فعلی شما : خانه/

تیراندازی در آمریکا 4 زخمی به جای گذاشت

وقوع تیراندازی در یک زمین بسکتبال در ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا، ۴ زخمی بر جا گذاشت.

جدید ترین