معاینه تنبلی چشم 375 هزار کودک در خوزستان آغاز شد

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان گفت: امسال تقریبا ۳۷۵ هزار کودک سه تا ۶ ساله مورد معاینه تنبلی چشم قرار می گیرند.

جدیدترین
پربازدیدترین