350 هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از ایجاد ۳۵۰ هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد.

جدیدترین
پربازدیدترین