3 مظنون قتل کودک فاضل آبادی بازداشت شدند

پریشب چند نفر به مادر و فرزندی تیراندازی کرده بودند که کودک ۱۵ ماهه در این حادثه جان باخت .

جدیدترین
پربازدیدترین