محرومیت 264 میلیون کودک از تحصیل

سازمان علمی ،فرهنگی و آموزشی ملل متحد ، یونسکو اعلام کرد بیش از ۲۶۰ میلیون کودک و نوجوان در سراسر جهان از تحصیل محروم هستند.

جدیدترین
پربازدیدترین