فعالیت 25 مرشد در تربت حیدریه

مربی ورزش باستانی تربت حیدریه گفت: ۲۵ مرشد در این شهرستان در حال فعالیتند که ۱۵ نفر از آنها مرشدان جوان و نوجوان هستند.

جدیدترین
پربازدیدترین