اجرای داوطلبانه سند 2030 توسط برخی نویسندگان حوزه کودک

رحمان دوست عنوان کرد: بهتر است که اهل قلم و به اصطلاح اهل دین و ایمان، تحرک و فعایت های بیشتری در این زمینه داشته باشند و اجازه ندهند فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان نسبت به مبانی و اعتقادات دینی خالی شود یا خدایی ناکرده کمرنگ، که اگر این گونه شود در حقیقت ما دواطلبانه سند ۲۰۳۰ یونسکو را بدون اینکه از آن سمت اقدامی انجام دهند پیش پیش انجام داده ایم.

گفتگوی مدیرمسئول خبرگزاری‌کودک با روزنامه‌قدس درباره 2030

  به گزارش کودک پرس، سید سجاد اسم حسینی مدیر مسئول و صاحب امتیاز کودک پرس در خصوص سند ۲۰۳۰ با روزنامه قدس ارگان مطبوعاتی آستان قدس رضوی مصاحبه ای داشت، که در ادامه بخش‌هایی از آن منتشر شده است. مجری سابق پروژه های شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار می دارد: اشکالی که ما وارد می […]

سند 2030 وزیر اطلاعات را هم به مجلس کشاند

به گزارش کودک پرس،  سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو در سال ۹۵ در کشور رونمایی شد این سند در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که به عقیده برخی از کارشناسان با برخی از اصول قانون اساسی و  اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است. حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو […]

جدیدترین
پربازدیدترین