پاپ درباره سرنوشت 200 هزار کودک روهینگیایی ابراز نگرانی کرد

رهبر کاتولیک های جهان که قرار است اواخر ماه نوامبر (اوایل آذرماه) به میانمار سفرکند، روز دوشنبه درباره سرنوشت نامعلوم بیش از ۲۰۰ هزار کودک آواره روهینگیایی ابراز نگرانی کرد.

جدیدترین
پربازدیدترین