در آمد 20 میلیونی مراکز عرضه قلیان در قم

دادستان قم گفت: برخی مراکز عرضه قلیان در قم ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد داشتند.

جدیدترین
پربازدیدترین