موقعیت فعلی شما : خانه/

1400 خانه برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست!

به گزارش کودک پرس پرس : عباس بلندی با اشاره به وجود 57 خانه کودک و نوجوان دراستان ،گفت: خانه‌های کودکان و نوجوانان تحت نظارت بهزیستی امکانات رفاهی خوبی را برای این افراد فراهم کرده است اما در کنار این امر باید برنامه‌های فرهنگی، طراحی و اجرایی شود. وی افزود: در خانه‌ها باید فرزندان از شرایط و […]

آخرین اخبار