اشعار کودکانه برای میلاد امام علی (ع)

به گزارش کودک پرس، به مناسبت میلاد امیرالمومنین و برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با امام اول شیعیان، چند شعر مناسب گروه سنی کودک و نوجوان درباره امام علی (ع) ذکر شده است: ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ(ع) ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ از او ﻣﺪد، در راه ﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺗﺎ آﻓﺘﺎب از ﻧﻮ دﻣﯿﺪ ﺑﺎ […]

جدیدترین
پربازدیدترین