برچسب : ۹۷هزارو۴۰۰دانش آموز
1 مطلب موجود میباشد
آبان 2, 1396
۹۷هزارو۴۰۰دانش آموز خراسان جنوبی در طرح وارنیش فلوراید مورد پوشش قرار میگیرد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۹۷ هزار و ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر استان امسال در طرح ارتقای سلامت دهان و دندان تحت پوشش قرار می گیرند.