غذای مناسب برای نوزاد ۸ ماهه

دفعات تغذیه سه بار در روز است و اگر شیرخوار بیشتر میل داشت یک یا دو میان عده نیز اضافه می شود مشروط به اینکه از مقدار و دفعات خوردن شیر مادر کم نشود. مقدار غذا بستگی به میل شیرخوار دارد که معمولا ۱۰ قاشق مرباخوری در هر وعده است و تا پایان ماه هشتم به تدریج می تواند به ۱۵ قاشق مرباخوری در هر وعده برسد. کودکانی که هم شیر مادر را خیلی خوب می خورند و هم اشتها و تقاضای بیشتری برای غذا خوردن دارند در صورتی که بر اساس منحنی رشد، چاق نباشند دادن غذای بیشتر حداکثر ۲۰ قاشق مرباخوری در هر وعده اشکالی ندارد.

جدیدترین
پربازدیدترین