کودک زیر۶ ماه را چگونه سرگرم کنیم ؟

کودکان از همان روز نخست تولد مشتاق اتفاق های اطراف خود هستند. مغز کودک همه تصاویر و صحبت ها را ثبت و ذخیره می کند و بازی کردن کمک می کند تا بتواند تکه های پازل را کنار هم بچیند.

جدیدترین
پربازدیدترین