۵۰ مبارز خراسان رضوی به رقابت های«جوجیتسو»قهرمانی کشور اعزام شدن

مسئول انجمن جوجیتسو هیات جودو خراسان رضوی از اعزام کاروان ۵۰ نفره مبارزان نوجوان و بزرگسال استان به رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.

جدیدترین
پربازدیدترین